• ΙΣΤΟΡΙΑ
  • Εν αρχή του Battlefield γεγόνασι οι GROF

    Greek Battlefield Clan History

    Αυτό το άρθρο αφορά το ποια ήταν η αρχή του Battlefield σε επίπεδο clan στην Ελλάδα. Και όπως αναφέρται και στον τίτλο η πρώτη clan που ασχολήθηκε με αυτό το franchise ήταν οι Greek Operation Forces (GROF) και αποτέλεσαν έτσι την αρχή του Battlefield όσον αφορά τις clan στην Ελλάδα.